Prechod na navigáciu Hlavné menu

Povedali o nás

Po dôkladnom zvážení sme zvolili školu Harmóniu hlavne kvôli etickému zameraniu, orientácii na prírodu, integrovanému vyučovaniu a angličtine. Vyhovuje nám škola rodinného typu, individuálny prístup a chápanie pedagógov (napr. špeciálna diéta, bezlepková, bezlaktózová). Škola je výborne vybavená, farebná, čistá. Deti majú pohodlné stoly a stoličky, jedáleň. Páči sa mi výučba v blokoch, a to že v škole nezvoní. Je super, že deti majú herňu. Som spokojná s výučbou. Vážim si ústretovosť a prístup vedenia školy vo všetkých aspektoch. Veľmi sa mi páči zodpovedný prístup p. vychovávateľky Andrejky a krásne práce ktoré robí s deťmi.

Natalia Kaufmann (1. ročník) šk. r. 2013/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
V škole vládne rodinná atmosféra, množstvo zábavy pre deti, individuálny prístup k dieťaťu pri výučbe, krúžkov v rámci školy dostatok a keďže náš prvý syn bol maximálne spokojný, neváhali sme prihlásiť aj druhého.
Treba vyzdvihnúť aj prístup vychovávateľov k deťom, ktoré deti oceňujú.
Martin Brat (1., 3. ročník) šk. r. 2013/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Školu som si našla na internete. Páčila sa mi koncepcia a tiež, že máte aj 0. ročník. Pozitívne hodnotím rodinnú atmosféru a nestresové prostredie. Tiež sa nám páči prístup k výučbe angličtiny.
Vilme sa veľmi páčia tvorivé dielne, kuchársky a hudobná. Tiež sa jej ráta, že chodia na výlety.
Vladimíra Mačuhová (1. ročník) šk. r. 2013/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Školu sme vybrali na základe odporúčaní rodičov iných detí, ktoré navštevujú Harmóniu. A tiež kvôli jej výhodnej polohe.
So školou sme spokojný, u Alexa vidíme výrazný pokrok vo všetkých predmetoch. Učí sa rád, má vyššie sebavedomie a učí sa asertivite. Hlavný podiel na tom má pani učiteľka Rapaičová, ktorá vie deti dobre motivovať, viesť a dokáže tiež efektívne riešiť problémové situácie.
Výborný prístup k deťom majú aj vychovávatelia – Andrejka, Peťo a Jakub. Deti ich rešpektujú a zároveň ich majú radi.
Bella (1. ročník) šk. r. 2013/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Školu sme si vybrali preto, lebo Sebastiánkovi zle vychádzajú roky a mali sme pocit, že v škôlke by sa ďalší rok už nudil a nikoho by nepoznal nakoľko v škôlke ostali deti mladšie od neho.
Všimli sme si, že naše dieťa napreduje, školu navštevuje rád, baví ho táto forma učenia hrou, našiel si tam dobrých priateľov a obľúbil si učiteľky.
Školu by sme odporučili aj iným. Páči sa nám prístup k deťom, priateľská atmosféra, množnosť pokračovať na 1. - 4. ročník. Sme spokojní s aktivitami, ktoré pripravujete pre deti (s OLO do ZOO, besiedka, karneval, soľná jaskyňa). Široký výber krúžkov je tiež plus.
Christenko (0. ročník) šk. r. 2013/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Školu som vybral na základe kladných referencií. Pedagógovia sa deťom nadštandardne venujú v rámci vyučovania aj po ňom.
V škole je na vyššej úrovni ako inde výučba cudzích jazykov. Pozitívne hodnotím prevažne mladší a jazykovo zdatný personál, ako napr. aj pravidelné informácie o prebratom učive a domácich úlohách.
Pozitívne hodnotím samostatnosť mojej dcéry, ako aj úroveň jej vedomostí v porovnaní so staršou sestrou je minimálne o rok vpredu.
Rybár (3. ročník) šk. r. 2013/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Túto školu som si vybrala lebo poskytuje ako jediná ozajstný komfort pre deti a ako jediná individuálny prístup učiteľa.
Pani riaditeľka má veľmi dobrý prístup k deťom.
Môjmu dieťaťu dáva táto škola hlavne to že sa môže začleniť medzi deti a do života aj keď má problém.
Je to individuálnym prístupom učiteľa k žiakovi, trpezlivosť aj keď jej niečo nejde a to na žiadnej škole sme nenašli. Táto škole je a môže byť príkladom pre mnohé školy a ak by sa o nej viac písalo a hovorilo určite by mala ako aj má výborné meno.
My sme šťastný že táto škola je. A to hlavne vďaka Pani riaditeľke, ktorá má vzťah k deťom a nie je len riaditeľkou.
Tichá (4. Ročník) šk. r. 2013/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vybrali sme si ju preto aby sme dali dcére lepšie vzdelanie. Premýšľali sme aj nad Americkou školou, no nechceme aby stratila aktívny kontakt so slovenčinou. Som spokojná s navýšenými osnovami aj s tým, že Monika má vysoké nároky na deti a vedie ich výrazne vpred. Taktiež chcem vyzdvihnúť a pochváliť prístup Maťky k deťom, má veľmi ľudský prístup a deťom sa venuje intenzívne, čo je vidieť aj na konverzácii v Aj, vidíme pokroky.
Bečaverová (2. Ročník) šk. r. 2013/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hľadala som školu, ktorá by sa páčila najmä môjmu dieťaťu. Syn sa v škôlke nevedel prispôsobiť okoliu a v tejto škole sa mu dostalo porozumenia zo strany pedagógov. Keď sa vyskytol problém, vždy sa dal po konzultácii s učiteľom tak, aby aj škola, aj rodina postupovali rovnako. Vďaka tomu sa syn dobre adaptoval a uvedomil si, že on sa nakoniec musí prispôsobiť okoliu. Čo sa týka vzdelávania, s úrovňou som veľmi spokojná. Deti zo štátnych škôl nemajú vedomosti v takom rozsahu ako je to tu. Výber pedagógov je skvelý. Aj keď Má prísť nový pedagóg, mám istotu, že to bude milý a láskavý človek, ktorý si deti určite získa. Myslím, že úroveň školy každým rokom stúpa.
Dcéru som sem prihlásila preto, lebo som so školou maximálne spokojná po skúsenostiach so synovou návštevou školy. Dcéra sa v škole veľmi páči. Nadobudla pocit zodpovednosti a zvykla si aj na kolektív. Niekedy sa jej nechce ísť ani domov. Je spokojná aj s činnosťou v školskom klube i krúžkami. V angličtine urobila veľký pokrok vo výslovnosti. V porovnaní s inými deťmi v jej veku má širšie vedomosti z jednotlivých predmetov. Škola sa pre ňu stala vyslovene hrou, v ktorej pokračuje doma po príchode zo školy. Hrá sa na pani učiteľku a skúša nás. V škole pomáha spolužiakom, keď sa im nedarí. Školu odporúčam všetkým ľuďom, ktorých poznám, lebo som s ňou veľmi spokojná. Deti tu nie sú vôbec v strese a majú výsledky

Kričková (3. 0. ročník) šk. r. 2013/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Školu som si vybral pre individuálny prístup k dieťaťu, menší počet žiakov na triede, ranné komunity s deťmi, angličtinu a stravu. Dieťa sa do školy teší, až na veľmi málo výnimiek.
Kvalitné učebnice a hlavne kvalitní a ľudskí pedagógovia, rozvrh a štýl vyučovania.
Páči sa mi aj to, že pani riaditeľka má prehľad a pozná všetkých žiakov.
Neopomenuteľný je bod: čo najmenej domácich úloh na doma s odbremenením zaneprázdnených rodičov, aj z hľadiska, že nie každý rodič má bunky pedagóga.

Kösegi (2. ročník) šk. r. 2013/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vašu školu sme si vybrali pre to, že keď sme sa o nej dopočuli a začítali sa na internete do základných informácií o nej, tak sme neprestávali žasnúť nad pokrokovým myslením a prístupom. Pri každej novej informácii sme si hovorili, že presne takto by to malo byť na každej škole. Potešili nás prvky montesori a pri prvej návšteve aj správanie detí v nej, prostredie (triedy, krásna herňa) aj vonkajšie ihrisko.
Sme veľmi radi, že sme sa rozhodli pre vašu školu a teší nás, že ste Adamka prijali. Adamko je hrdý na to, že je žiak.
Náš názor na školu je veľmi pozitívny. Páči sa nám bohatý program aktivít, záujmové krúžky, nižší počet žiakov v triedach i fakt, že škola je “malá rodina” kde každý každého pozná, to že je bohatá na podnety a tiež pekný prístup k žiakovi (ranný kruh – komunita). Teší nás presvedčenie, že ak by sa ukázal nejaký problém, tak škola by ho mala tendenciu riešiť. Páči sa nám, že máte chuť a odhodlanie deťom sprostredkovať pekné zážitky v podobe nočného spania v škole, návšteve ÚĽUV-u, organizácii ZOH...

Zuzana Holománi (0. ročník) šk. r. 2013/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Školu sme si vybrali na základe odporúčania jednej známej, ktorej syn Vašu školu navštevoval. Bola veľmi spokojná s Vašou školou. So školou sme spokojní. Páči sa nám prístup učiteľov, vychovávateľov, vedenia školy.
Celkový spôsob výučby na Vašej škole považujeme za veľmi dobrý. Projekty, ktoré deti robia, celoročné témy jednotlivých ročníkov, venovanie sa deťom po vyučovaní v klubovni alebo v triedach vychovávateľmi je veľmi dobré. Najviac sa mi ako matke páči, že vo Vašej škole je aj možné zastúpenie, ktoré má veľmi dobrý vplyv na deti a deti si s vychovávateľmi respektíve učiteľmi dobre rozumejú.
Štrignerová (3. Ročník) šk. r. 2013/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Súkromná škola Harmónia má výchovno – vzdelávací proces na vysokej úrovni. V triedach je menej žiakov a učitelia sú o poznanie komfortnejší vo svojej úlohe. Môžu si dovoliť prístup k žiakovi individualizovať. ( Mimochodom 6 rokov výborní učitelia rovnako aj vychovávatelia). Prístup maximálne oceňujem, výchova k hodnotám, čo v tomto modernom svete robí školu jedinečnou. Ak sa plánuje 5. Ročník – treba isto začať vyžadovať od žiakov (4. Roč.) samostatnosť, zodpovednosť, príprava, aby zvládli na gymnáziách učebný nápor. Činnosť v ŠKD neviem úplne posúdiť, nakoľko Martin má viac súkromných aktivít. Zatiaľ však maximálna spokojnosť.
Pozn. – Deti do 5. Ročníka jednoznačne viac zaťažovať. Prísnejšie klasifikovať.
Hlavatý (4. Ročník) šk. r. 2013/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
So všetkým sme veľmi spokojní.
Dolníková (2. Ročník) šk. r. 2013/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lebo sme nechceli aby chodil ešte do škôlky, ale do školy nebol ešte zrelý. Chceli sme aby pokračoval v učení anglického jazyka a nemčiny, aby si postupne zvykol na prechod zo škôlky do školy, aby si zvykal riešiť samostatne úlohy. So školou som spokojný, na Dominikovi vidím pozitívne zmeny v správaní a v jeho vedomostiach.
Vavro (0. Ročník) šk. r. 2013/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vaša škola má bilingválny program, vzdelávací model integrovaného tematického vyučovania a ide o školu rodinného typu. Tiež má individuálny prístup a tvorivú atmosféru. Moja dcéra tu dostala výborné vzdelanie, dozrela a teší sa do školy, to sa jej nestalo od prvého ročníka. Je to výborná škola, škoda, že tam už nebude chodiť. Škola má výborné vedenie a pedagógov. Ďakujem.
Nemčeková (5. Ročník) šk. r. 2013/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Školu sem si vybrali pre rodinnú atmosféru. Tým, že je v triede menej žiakov, tak je možný individuálny prístup a zároveň je menšia chorobnosť. Simonka chodí veľmi rada do školy, pretože sú tam dobré pani učiteľky a má veľa kamarátov. (túto vetu mi diktovala Simonka). Škola jej dáva pocit istoty, spokojnosti a získala väčšie sebavedomie.
Fecková (1. Ročník) šk. r. 2013/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O škole som sa dozvedela od sestry a od známej, ktoré už mali dieťa na škole. Vyberala som si ju pre osobný prístup k žiakom, malý počet žiakov v triede. Ondrík je spokojný, teší sa do školy, páčia sa mu hlavne rôzne projekty, považuje ich za veľmi zaujímavé. Mne sa páči, že celé vyučovanie je v rámci jednotnej témy, taktiež je pozitívne, že majú deti intenzívnu výučbu jazyka už od prvého ročníka. Prijala by som viac zamerania na počítačovú gramotnosť.
Zigová ( 1. Ročník) šk. r. 2013/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Túto školu sme vybrali preto, lebo v triedach je malý počet žiakov a tak sa dá predpokladať, že bude mať učiteľ lepšiu možnosť venovať sa deťom. Škola pôsobí ako veľká rodina, vládne tu príjemná atmosféra, herňa aj triedy sú útulné. Naše dieťa sa do školy teší a to je pre nás najdôležitejšie.
Dropčová ( 2. Ročník) šk. r. 2013/2014

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Individuálny prístup, nízky počet žiakov v triede, angličtina vo všetkých predmetoch. Očakávam, že dcéra bude pripravená na 8 – ročné gymnázium. Je náročnejšia než štátne školy ale vlastne aj preto som si vybrala Vašu školu.
Kubeňáková (2. a 4. ročník) šk. r. 2013/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Škola je blízko nášho domu, príjemné prostredie, menší kolektív, jedna trieda dve učiteľky, hlavný dôvod anglický jazyk. Prijala by som native speakerov po vyučovaní ako vychovávateľov alebo jazykové krúžky s native speakrom. Emka je veľmi citlivá, som rada, že do školy chodí rada a veľmi si obľúbila Moniku a Martinku, s ich prístupom som aj ja spokojná. K výučbe AJ by sme mali všetci pristupovať tak ako Maťka a to aj po skončení riadneho vyučovania angličtiny. Komunikácia v AJ nonstop aj pri bežných činnostiach.
Puchoňová (2. ročník) šk. r. 2013/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ceníme si individuálny prístup, možnosť rozvoja schopnosti dieťaťa, vyzdvihujem aj prístup vychovávateľov k deťom. Veľkou výhodou sú krúžky v rámci školy.
Bratová (1. ročník) šk. r. 2013/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Harmóniu sme si vybrali kvôli spokojnosti prvej dcéry Emy. Dianka chodí do školy rada a je spokojná. Má rada pani učiteľky Peťu a Anetku. Teší sa na spolužiakov. Dianka sa zoznámila so školským režimom a učí sa nové veci. Páči sa nám organizovanie podujatí, ktoré sú zaujímavé a obohacujúce. Vyhovuje nám posunutý začiatok vyučovania na 8:15 hod. V škole je výborná atmosféra – harmónia.
Lacová (0. ročník) šk. r. 2013/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pre 0. Ročník. Syn je spokojný. Škola a výučba je fajn, páči sa nám, že je malá a že tam nie je cítiť strach.
Mockovčiak (0. ročník) šk. r. 2013/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Výber školy rozhodlo: malý kolektív, systém vzdelávania, veľká herňa, odporúčanie od iných.
Alexejovi Harmónia dáva možnosť kľudne sa vzdelávať v malom kolektíve, kde je úzky kontakt s učiteľom a vychovávateľom, naplňujúc poobedný program v ŠKD, rôzne aktivity (napr. Olympiáda).
Pocit bezpečia, pretože sa všetky problémy a nezhody medzi deťmi riešia okamžite. Špeciálne vyzdvihujem prácu vychovávateľov (Andrejky a Peťa).

Líšková (1. ročník) šk. r. 2013/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rebeke sa v škole veľmi páči! No zatiaľ je to len 0. Ročník tak je viac hier. Avšak z môjho pohľadu považujem za veľký benefit školy 0. ročník, mladý pedagogický zbor, veľmi milí a príjemní učitelia, domáce prostredie, ktoré deti veľmi oceňujú, (počula som aj od iných rodičov), kopec školských aj mimoškolských aktivít ako napr. soľná jaskyňa (vynikajúci nápad), taktiež olympijské hry, rôzne súťaže a rôznorodé krúžky. Veľmi oceňujem možnosť priniesť do školy vlastné jedlo. Mám info, že v niektorých školách s tým majú problém, Je veľmi pekné vidieť ako sa učiteľ venuje deťom a odpovie bez “odbitia” na akúkoľvek otázku.

Bielovičová (0. ročník) šk. r. 2013/2014

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Naša dcéra je živé dieťa. Asi po tatinkovi. Začala chodiť do kolektívu od dva a pol roka, lebo doma sa s ňou už nedalo vydržať. Prvý rok bola dieťatkom, ktoré majú všetci radi, ktoré spoznáva svet, ktoré sa cez poludňajší spánok sa pociká, takže také normálne zlatučké dieťatko. Druhý rok z nej vyrástol čertík, dokonale zapadla do chlapčenskej, ťažšie zvládnuteľnej časti kolektívu, ktorú treba občas potrestať aj bitkou, keď si rodičia dieťa doma nevedia vychovať. Na besiedke recitovala ako dieťa s mentálnym postihnutím.
Verím svojmu dieťaťu, a nemyslím si, že je hlúpe. Bolo potrebné nájsť pre dieťa alternatívu. Veď do školy ide až o dva roky a to má tento „hendikep“ ťahať so sebou ešte taký dlhý čas? Pod hendikepom myslím, a teraz budem citovať jej pani učiteľku „ťažko zvládnuteľný grázlik“!
Kamarátka nám tú alternatívu poradila. SZŠ Harmónia 1.-4. ročník s otvoreným 0. ročníkom na Batkovej ulici v Bratislave. Po prvom rozhovore s riaditeľom školy mi bolo jasné, kam bude moja dcére chodiť od septembra. Mali sme určité obavy, pretože toho extrémizmu je v súčasnosti aj v školstve dosť a my sme hľadali pre svoje deti, pretože máme ešte jednu mladšiu dcérku, niečo jednoduché a prirodzené. Po štyroch mesiacoch v Harmónii naše „nezvládnuteľné“ dieťa zvláda celú abecedu, číta jednoduché slová, ovláda základy angličtiny primerane jej veku a tak ďalej. Najpodstatnejšie však na tom je, že sa každý deň teší do školy a my sa tešíme s ňou!
Ďakujem Harmónii, že existuje už len preto, aby deti neboli kategorizované prv, než sa vôbec stihnú prejaviť!

Juraj Michalka (0. ročník)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Harmónia je pre mňa ako rodiča predovšetkým miestom dôvery v učiteľa, miestom, kde cítim, že deti sú v bezpečnom prostredí, ktoré ich motivuje a vnútorne napĺňa. Bez okolkov môžem povedať, že sa cítia ako doma a to považujem za najväčší benefit tejto školy. Patrí Vám všetkým úprimná vďaka.

Zuzana Krištínová (0. A 2. ročník)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hľadal som školu, do ktorej sa bude malý od začiatku tešiť, bude rád, že ide do školy, kde sa dobre cíti a každý deň sa niečo nové a zaujímavé naučí. A splnilo sa mi to. Školu berie ako svojho kamaráta, pravidlá sú tam jasné a spravodlivé, prostredie priateľské a to bez kompromisov na kvalite vzdelania. Takže pohoda pre dieťa a rodičov.

Sedláček (2. ročník)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Škola, v ktorej je dieťa rado samo sebou. Až tu má moja dcéra možnosť odhaľovania a sledovania súvislostí, pretože ITV znamená prenikanie života do školy, koniec akademickej izolácie a dobrý pocit dieťaťa a tým aj rodičov. Márne by si škola dávala vysoké humanitné
a znalostné ciele bez učiteľov schopných a ochotných slúžiť týmto cieľom. Táto škola si ich vie nájsť a udržať.

Barbora Vajner (4. ročník)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

So školou som nadmieru spokojná a ešte viac moje dieťa. Keď prídem po vyučovaní pre syna má „trpiaci“ výraz na tvári z toho dôvodu, že musí ísť domov. Učitelia sú veľmi ochotní a milí, dieťa vedomostne napreduje.

Veneta Macková (1. ročník)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Táto škola je to najlepšie, čo sme mohli objaviť. Dieťa je veľmi šťastné, dobre sa cíti, čo je najpodstatnejšie pre nás – rodičov. Učitelia tvoria základnú podstatu a dušu tejto školy.

Denisa Lehotská (1. ročník)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prečo práve Harmónia? Lebo moja dcéra je tu šťastná. Ráno vstáva a teší sa do školy. Popoludní nechce ísť zo školy domov. Chodí do 0. ročníka, ktorý je ideálnou prípravou pre školský štart. Pri rozhodovaní bola pre mňa smerodajná reakcia dcéry na učiteľov a prostredie.
Už v prvý adaptačný deň sa dcérka domov neponáhľala. Prvý dojem bol správny. Denne nové témy, denne pobyt vonku, denne anglický jazyk, individuálny prístup, rozvíjanie talentu, kreatívne prostredie, ale predovšetkým – všetko toto dávanie sa deťom prebieha v pokoji, s láskou. Škola má komornú atmosféru a vonia. V piatky moja dcéra nesmie chýbať, pretože: „Mami, ja dnes s Robkom upratujem!“
Teší sa na masáže, perličkový kúpeľ. Svojej pani učiteľke dôveruje, často jej nosí veci z domu.
Veľa sa učí a myslí si, že sa hrá. V podstate to sedí – učenie je tu hračkou. Nezabúda sa ani na rodičov. Kedykoľvek a čokoľvek potrebujem konzultovať, nájdu si pre mňa čas a ja dostanem počas rozhovoru spätnú väzbu o tom, že učitelia moje dieťa poznajú. A radi spoznajú aj Vás.

Andrea Benáková (0. ročník)  


 


English version

3814214

Úvodná stránka