Prechod na navigáciu Hlavné menu

Prijímanie detí

Prijímame prihlášky do 0. ročníka pre akademický rok 2016/2017 - doplnenie
ročníka a pre akademický rok 2016/2017.

Proces prijímania detí do našej školy sa skladá z niekoľkých krokov:
1. Spoločné stretnutie s rodičmi / termín po dohode s vedením školy/
2. Absolvovanie adaptačného dňa /poldeň, celý deň/
3. Počas absolvovania AD zapísané deti absolvujú spolu so školskou psychologičkou Stanford -Benetovu inteligenčnú škálu /zisťuje úroveň IQ/
4. Na základe výsledkov testov rozhodujeme o prijatí, resp. neprijatí dieťaťa na našu školu. Rozhodnutia doručíme rodičom priebežne, najneskôr do konca mája.
Prihlášky do 0. ročníka prijímame od 1. novembra 2015.

 

Prijímame prihlášky do 1. ročníka ZŠ pre akademický rok 2016/2017.
Počet voľných miest do 1. ročníka bude obmedzený.

1. Žiaci prípravného ročníka po absolvovaní polročných testov postupujú priamo do 1. ročníka, absolvujú interný zápis, o priebehu ktorého rodičia žiakov budú dopredu informovaní na triednom RZ.
2. V prípade, že v danom ročníku máme voľné miesto, rodič pošle emailom prihlášku dieťaťa a následne mu bude zaslaná pozvánka na zápis do 1. ročníka.
3. Rodičia absolvujú stretnutie s vedením školy, na ktorom informujeme rodičov o možnostiach školy.
4. Dieťa na zápise absolvuje so školskou psychologičkou Orientačný test školskej zrelosti, Reverzný test
Standford - Binetova inteligenčná škála, Zápis zo SJ, Matematiky, Anglického jazyka
Následne škola vyjadrí záväzné stanovisko k prijatiu dieťaťa.
Škola je výberovou školou, jej program sa neviaže na redukované učivo ako na iných ZŠ.
Škola má program pre gymnaziálne štúdium.
Prihlášky do 1. ročníka prijímame od 1. novembra 2015.

 

Záujemci o prijatie do 5. ročníka 2016/2017
Pre záujem rodičov máme otvorený 5. ročník, ktorý je prípravným ročníkom pre štúdium na 8 - ročných gymnáziách.
Proces prijatia v danom ročníku je nasledovný:
1. Stretnutie s rodičmi, na ktorom informujeme rodičov o možnostiach školy a zároveň sa vedenie informuje o očakávaniach školy.
2. Vyplnenie prihlášky, doloženie kópii vysvedčení
3. Test z AJ, SJ a matematiky
4. Test so školskou psychologičkou Standford - Binetova inteligenčná škála. Predpoklady na štúdium, zameranie žiaka.
5. Následne škola vyjadrí záväzné stanovisko k prijatiu/neprijatiu dieťaťa.
Prihlášky do 5. ročníka prijímame od 1. novembra 2015.

Záujemci o prijatie do iných ročníkov
V prípade, že v danom ročníku máme voľné miesto , proces prijatia je obdobný ako do 5. ročníka.

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte

Mgr. Ľubicu Horváthovú : 0905 721 098
Mgr. Jarmilu Kavickú : 0918 958 131 


 


English version

3812175

Úvodná stránka