Nočná Bratislava

Nočná Bratislava

Zážitkové učenie

4.A pod vedením Mgr. Evy Nigredyovej a Renaty Cagalovej po Noci v škole, kde mali otvorenie svojej celoročnej témy, sa vybrali v rámci projektu po nočnej Bratislave. Navštívili pamiatky a poznávali Bratislavu, jej architektúru, rytmus a pulzovanie mesta z nočného pohľadu. Bolo to iné ako počas dňa, vzrušujúcejšie a hlavne plné iných zážitkov.

Určite si niečo podobné zopakujú aj inokedy a pri tvorbe projektov boli plní tvorivého elánu. 


 

Nočná Bratislava

bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu

 


English version

4102569

Úvodná stránka