Začiatok nového školského roka

Začiatok nového školského roka

Začiatok nového školského roka 2012/2013

Už po deviatykrát sa v našej škole Harmónii deťom a rodičom otvorili brány školy, aby sme spolu uvítali nový školský rok.
Zriaďovateľka a riaditeľka školy po úvodnom príhovore, v ktorom privítala rodičov, starých rodičov, ale hlavne deti, predstavila učiteľský zbor.
0. ročník opäť povedú pani učiteľky Mgr. Janka Maťašová a Bc. Ivanka Kissová.
Do 1. ročníka sa nám po materskej dovolenke vrátila Mgr. Monika Nerádová a ako vychovávateľka bude pôsobiť Ing. Martina Horváthová, ktorá zároveň vyučuje AJ vo 4. ročníku ako i NJ. Deti 2.A bude učiť pani učiteľka Peťka Palkovičová, ktorá si ich vedie už od 0. ročníka. 3.A povedie Mgr. Soňa Knollová, naša špeciálna pedagogička, s výtvarníčkou Mgr. Andrejkou Kukučkovou a 4.A opätovne Mgr. Eva Nigredyová a naša psychologička Renata Cagalová, ktorá zároveň zastupuje vedúcu vychovávateľku Michaelu Lazarovú, t.č. na MD.
Po predstavení pedagogického zboru sa začalo slávnostné pasovanie všetkých nových žiakov. Po prvýkrát sme sa stretli na školskom dvore, ktorý prechádza postupnou rekonštrukciou ako i vnútorné priestory školy. Vstupné priestory prešli kompletnou rekonštrukciou podlahy, novými šatňami, kompletne novými toaletami.Práce dokončujeme aj v 5.A, kde bude prebiehať tak obľúbený aj medzi chlapcami,kuchársky krúžok. Novej výtvarnej triede chýba ešte nábytok, ktorý je vyrobený na mieru.
Všetci sme plní očakávania, ako sa nám bude vo vynovených priestoroch dariť v učení a zvládaní akýchkoľvek prekážok.
Do nového školského roka sme vykročili plní optimizmu a elánu.
Prajem žiakom , rodičom ako i celému pedagogickému zboru plno tvorivých síl.

Mgr. Ľubica Nerádová
riaditeľka školy 


 

Začiatok nového školského roka

bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu

 


English version

4090930

Úvodná stránka