Olompiáda 2012

0. ročník

naše družstvoDňa 15.6.2012 sme sa zúčastnili záverečného podujatia, do ktorého vyvrcholil 0.ročník bratislavskej OLOMPIÁDY.
Miestom konania bola Partizánska lúka - ideálne prostredie pre voľnočasovú aktivitu detí aj dospelých. Prialo nám aj počasie, a tak sme mali skvelé podmienky pre príjemne strávený čas. Žiaci našej školy postupne prichádzali v sprievode ich triednych učiteliek. Postupne sa usadili v priestoroch tunajšieho amfiteátra a čakali na zahájenie finále. Z ich radov sa vyčlenil náš reprezentačný tím: Martin Selecký, Roman Chovan, Sára Kližanová, Tereza Vladárová a Michal Hledík. Každý z nich dostal žlté tričko a šiltovku s logom OLOMPIÁDY, ako "reprezentačný dres". Deti sa odeli a čakali na zahájenie olompiády. Moderátormi podujatia boli Roman Pomajbo a Daniel Dangl. Po privítaní účastníkov, sponzorov a nastúpení súťažných družstiev prichádzali členovia olompijského výboru. Všetko za sprievodu (piskotu) píšťaliek, ktoré dostali všetci účastníci pri vstupe do areálu. Po vztýčení olompijskej vlajky za sprievodu olompijskej hymny a zapálení olompijského ohňa sme si vypočuli slávnostný príhovor generálneho riaditeľa OLO. Zložením olompijskej prísahy zástupcom súťažiacich sa mohlo finále zahájiť. V rámci odovzdávania cien za súťaž v zbere separovaného odpadu (papier a plasty) naša pani riaditeľka s veľkou radosťou a nadšením prevzala diplom a cenu za 2.miesto. Takto získanú finančnú odmenu použijeme na výstavbu nového ihriska na školskom dvore. Spomedzi 45 škôl sa naša škola umiestnila výborne. Na tento výsledok môžeme byť patrične hrdí a vďační všetkým, ktorí sa na ňom aktívne podieľali. Deti v hľadisku prežívali radosť i hrdosť. Tento pocit podporil aj úspech našej žiačky Sáry Kližanovej, ktorá získala 1.miesto v 2.kategórii výtvarnej súťaže. Po ocenení najúspešnejších diel výtvarnej, literárnej a kreatívnej "disciplíny" nastal čas pre zmeranie fyzických síl a zároveň aj schopnosti rýchlo a správne separovať. V 3 disciplínach tejto časti súťaže sa naša reprezentácia snažila z plných síl a obstála so cťou. Snaha nášho družstva bola ocenená drobnými darčekmi.
Deti svoje obedy zjedli romanticky v altánku na grilovanie. Chutné rizoto chutí v prírodnom prostredí ešte viac. Slivkový koláč bol lahodným dezertom. Detskú dušu i telo potešili nielen prítomné preliezky a ihriská, ale aj atrakcie, ktoré zabezpečilo OLO. Medzi ne patrili mestskí policajti s cvičenými psami, smetiarske auto, ktoré sme si mohli vyobzerať, nasadnúť doň a porozprávať sa s "ujom smetiarom". Bibiana vytvorila tvorivú dielňu, presnejšie tvorivý stan, pod ktorým sme si mohli vyrobiť rôzne výtvory aj z recyklovateľných materiálov, ako sú PET fľaše. Takto vznikla plastová žirafa, auto, ale aj ozdoba stĺpu verejného osvetlenia.
Takto sme strávili príjemný deň po koncoročných testoch a naladili sme sa na blížiace sa prázdniny, počas ktorých si oddýchneme od niektorých povinností, ale naďalej budeme pamätať na to, že ak sa chceme dobre cítiť a v zdraví a spokojnosti si nažívať na našej krásnej planéte... a aj v našej Bratislave, tak zodpovedné a múdre správanie sa v otázkach odpadov je pre nás naďalej dôležité. Napokon aj OLOMPIÁDA pokračuje! Poučení a aj potešení tak vstupujeme do 1.ročníka OLOMPIÁDY. Veď sa nebudeme separovať a radšej budeme naďalej separovať odpad.


 

Olompiáda

miesto konania

miesto konania

naše družstvo

naše družstvo

smetiarske auto

smetiarske auto

veselý nácvik

veselý nácvik


 
 

 
Položky 1-4 z 16


English version

4090900

Úvodná stránka