Pasovanie žiakov

Pasovanie

pasovanieZačiatok nového školského roka sme začali netradične - v našej herni. Z technických dôvodov sme nemohli otvoriť šk. rok ako zvyčajne vo veľkej sále. To však nezabránilo tomu, aby sa šk. rok slávnostne nemohol začať. Úvodom všetkých prítomných privítala zriaďovateľka školy Mgr.Ľubica Nerádová.
Po predstavení pedagogického zboru, príhovor mala aj ped. riaditeľka Mgr.Jarmila Kavická. Potom však prišlo už na samotné pasovanie nových žiakov, ktorých tento šk. rok pribudlo do našej školy dosť.
Príjemné dopoludnie strávili naši rodičia aj s deťmi na triedach, kde sa podrobne zoznámili s programom školy a s akciami, ktoré ich v blízkom čase čakajú.

 


 


English version

4102522

Úvodná stránka