Prechod na navigáciu Hlavné menu

Ako sa učíme

Virtuálne skúšanie

Fotoobjektívom sme zachytili preskúšavanie žiakov - polročné testy. Nakoľko jeden žiak chýbal,
pripojil sa na hodinu online a test písal zároveň so spolužiakmi. V spolupráci s rodičmi, má každý
žiak svoj laptop, pokiaľ nie je v škole z dôvodu choroby a jeho zdravotný stav mu to dovoľuje, pripojí sa na vyučovanie online. Od februára 2010 sa už bude môcť pripojiť aj rodič a pozrieť si, čo na vyučovaní jeho dieťa robí, ale aj pozrieť si vyučovanie.


 

Virtuálne skúšanie

virtuálne skúšanie

virtuálne skúšanie

virtuálne skúšanie

virtuálne skúšanie

virtuálne skúšanie

virtuálne skúšanie


 

Ako sa učíme

0. ročník - počúvame sa

0.roč. - počúvame sa

0. ročník - počúvame sa

0.roč. - počúvame sa

2.roč.- Počítač pre každé dieťa

2.roč.- ""Počítač pre každé dieťa""

2.roč.- Počítač pre každé dieťa

2.roč.- ""Počítač pre každé dieťa""


 
 

 
Položky 1-4 z 10

Život v našej škole Harmónia vôbec nie je nudný, stále vymýšľame niečo nové, inovujeme. Tvorivý tím pedagógov sa neustále podieľa na zdokonaľovaní nielen detí, ale aj seba. Od februára privítame medzi sebou novú zahraničnú lektorku Andrejku Barivello, ktorá vystrieda našu Lucku, pretože onedlho bude mať bábätko. Rozvinú sa nové aktivity z oblasti jazykov a budeme naďalej pokračovať v už rozbehnutých projektoch.

Tvorivé prostredie, súlad medzi rodičmi a pedagógom vyústil do projektu - Počítač pre každé dieťa. Učebná látka je nielen v zošitoch, ale aj uložená v počítačoch. Jednotné presieťovanie, internet je výhodou, pretože pripojiť sa môže aj dieťa, ktoré je práve doma a už nie je až tak choré, takže môže byť aj v domácom prostredí na ,,vyučovaní. " V nultom ročníku sa deti zahrali na lekára prečítali si rozprávku od Daniela Heviera Srdiečko moje. Tretiaci boli usilovní nielen na matematike, ale aj na vedách, kde si robili projekt tornáda a vodného víru za pomoci plastových fliaš.
Nuž, naše deti ani učitelia sa nenudia.
 


 


English version

3814134

Úvodná stránka