Futbal proti rasizmu

Futbal proti rasizmu

hráme o dušu22.10.2009 škola Harmónia bola druhý rok usporiadateľom siedmeho ročníka Futbalu proti rasizmu. Na turnaji sa zúčastnili SZŠ Harmónia, ZŠ na Dunajskej ulici s vyuč. jazykom maďarským, Nemecká škola - Palisády, ZŠ Nové Mesto nad Váhom, QSI International Shool Bratislava, Britisch International school. Záštitu nad podujatím prevzalo Veľvyslanectvo USA na Slovensku, zastúpené vedúcim p. Chase Beauerom. Podujatie podporili MÚ V Dúbravke zastúpený zástupkyňou starostu p. Križanovou, zástupcom Ľudia proti rasizmu p. Riečanským a p. Jozefom Záhorským, manažérom  Futbal pre všetkých, Slovenského futbalového zväzu, p. Katarínou Ráczovou, veľvyslankyňou  Olympijského výboru.
Meranie síl, súťaživosť a snaha obstáť čo najlepšie sa predviedla na kvalite športového zápolenia. Prvé miesto obsadili víťazi minulého roka QSI International school Bratislava. Druhé miesto si vybojovala ZŠ Dunajská. Tretiu priečku obhájili žiaci British Intarnational school. 
Zároveň sa v priestoroch školy uskutočnila zbierka na detskú onkológiu. Vyzbieralo sa 120 eur.
Sme radi, že sme mohli opäť šíriť čestnosť, toleranciu a spolupatričnosť medzi deťmi.
 


 

Futbal proti rasizmu

Futbal proti rasizmu

Futbal proti rasizmu

Futbal proti rasizmu

Futbal proti rasizmu

Futbal proti rasizmu

Futbal proti rasizmu

Futbal proti rasizmu

Futbal proti rasizmu


 
 

 
Položky 1-4 z 9


English version

4090895

Úvodná stránka