Očová, Očová

Výchovný koncert - Očová, Očová

výchovný koncert
Originálne ukážky hry na archaické hudobné nástroje: fujaru, píšťalu, handrársku píšťalku, gajdy, drumbľu, okarinu, Panovu flautu, citaru, heligónku, pastiersky bič, krumhornu a iné nám v rámci výchovného koncertu predvádzal vynikajúci hudobník, zberateľ ľudových piesní, Anton Budinský, spolupracovník STV a Slovenského rozhlasu, vedúci folklórneho súboru.
Piesne nám nielen zahral, ale i v krásnom rázovitom kroji zaspieval. Výchovný koncert niektorí žiaci i pedagógovia zakončili spoločným tančekom.
 


 

Očová, Očová

Očová, Očová

Očová, Očová

Očová, Očová

Očová, Očová

Očová, Očová

Očová, Očová

Očová, Očová

Očová, Očová


 
 
Očová, Očová

Očová, Očová


 


English version

4102545

Úvodná stránka