Interaktívna angličtina

angličtina inakIde v podstate o interaktívne divadelné predstavenie, ktoré je voľným spracovaním Ezopovej bájky Lev a myš, samozrejme v angličtine.
S pridaním vlastných replík a výstupov, ako i zopár akčných hier sa zrodil hodinový program. Príbeh je sympaticky spracovaný, nevyskytuje sa anonymita a pasivita zúčastnených detí. Hodina bola osobnejšia a záujem detí zapojiť sa aktívne do diania sa nedal prehliadnuť.

Spätná väzba? Takéto vyučovanie sa deťom páči a je pre nich prínosom. A pre toho, kto učí srdcom a hlavne chce učiť inak, nie je problémom. Preto sme radi, ža David rozšíril rady nášho pedagogického kolektívu. Tešia sa deti, rodičia i kolegovia.
 


 

Interaktívna angličtina

angličtina inak

angličtina inak

angličtina inak

angličtina inak

angličtina inak

angličtina inak

angličtina inak

angličtina inak


 
 
angličtina inak

angličtina inak


 


English version

4090926

Úvodná stránka