Vianočná besiedka

besiedkaVianočná besiedka

Posledný školský deň pred zimnými prázdninami očakávali naše deti veľmi netrpezlivo. 
V ten deň sa konala Vianočná besiedka ,, Dievčatko so zápalkami", ktorú scenáristicky pripravila Mgr. Anička Hudáková spolu s kolegami. Do zápalu nacvičovania nám však vtrhla neočakávaná návšteva v podobe kiahní, takže besiedky sa nakoniec zúčastnila menej ako polovica detí. Nacvičovanie bolo naozaj zaujímavé, pretože každým dňom sa menili postavy a deň pred vystúpením nám ochorela aj hlavná predstaviteľka. Alternáciu si vyskúšala Alex M., ktorá ju zvládla bravúrne. Za odvahu a výborné podanie jej patrí veľká pochvala. Pochvala patrí všetkým deťom, ktoré napriek nepriazni sa nevzdali a statočne celý program odohrali. Ich nadšenie sa prenieslo aj na pedagógov, ktorí si s nimi nakoniec zaspievali i zatancovali.
Na záver riaditeľka školy pozvala rodičov na tradičnú vianočnú kapustnicu a posedenie. Večer sa vydaril a my sa tešíme opäť o rok.


 

Vianočná besiedka 2008

besiedka

besiedka

besiedka

besiedka

besiedka

besiedka

besiedka

besiedka


 
 
besiedka

besiedka

besiedka

besiedka

besiedka

besiedka

besiedka

besiedka


 
 

 


English version

4090906

Úvodná stránka