Unicef

Aj v tomto roku sme v spolupráci s UNICEF začali predajom Vianočných pohľadníc, nakoľko opäť chceme obhájiť titul Škola priateľská deťom. Predali sa všetky pohľadnice, čo nás veľmi potešilo. Škola získala odmenu 1000 Sk. Zároveň znovu medzi nás prišla lektorka UNICEFU Majka Dragúnová, s ktorou sa naše deti poznajú a veľmi radi s ňou diskutujú. Pripájam vyjadrenie Majky, ako sa jej spolupracuje s našou školou a našimi deťmi.
diskusiaJe skvelé, že škola Harmónia, zaradila hodiny Unicefu v rámcii projektu Škola priateľská deťom medzi pravidelné mesačné aktivity.To len dokazuje, že škola má naozaj ambíciu vychovať zo svojich žiačikov ľudí s humánnym postojom k životu a s vlastným názorom. 

Daný projekt využíva prístup k učeniu-vzdelávanie pre rozvoj, ktorý Unicef definuje ako proces,ktorý :
,,.....podporuje rozvoj detí a mladých ľudí, postojov a hodnôt, ako sú globálna solidarita, mier , tolerancia a povedomie životného prostredia, ktoré im poskytnú znalosti a zručnosti, prostredníctvom ktorých dokážu tieto hodnoty presadzovať, čím dosiahnu zmenu vo svojich vlastných životoch, ako aj vo svojich spoločenstvách na miestnej i globálnej úrovni.”

A možem potvrdiť, že na deťoch je poznať , že tento projekt je len pokračovaním začatého procesu:nebáť sa prejaviť svoj vlastný názor a byť braný ako individualita.A to, z mojej vlastnej skúsenosti, nie je na každej škole až taká samozrejmosť, ako by sme možno očakávali. 
So školáčikmi z Harmónie je diskusia skutočnou diskusiou, kde nie je problém zvoliť akúkoľvek tému a oni sa nevedia dočkať, kedy bude vypočutý aj ten ich názor.A to sme už prebrali pomerne dosť tém a pojmov: chudoba a príčiny nevzdelanosti detí vo svete, práva detí, pojmy ako tolerancia, diskriminácia, fair trade-spravodlivý obchod a mnohé iné, púšťali sme si film, a mali sme aj Deň úsmevov, kedy mohli rozdávať nakreslené úsmevy tomu, komu by ho najradšej darovali, či už preto, že je smutný, alebo si ho len tak zaslúži.

Napokon spomeniem milú skúsenosť, keď sme mali tému “Najdoležitejší človek na svete” a mali sme zázračnú škatuľku, v ktorej bol ukrytý práve taký človek…Každé dieťa sa do nej pozrelo,a… uvidelo seba v malom zrkadielku. V nasledujúcej debate im nešlo do hlavy, prečo tam nie sú maminky a ockovia, ale oni….Tak maminky a ockovia, nezabudnite na to, akí doležití ste pre svoje detičky a akú radosť im spraví aspoň pár minút denne, ktoré venujete iba im. A potom šup, šup do školičky, do ktorej sa tak tešia….


 

UNICEF - beseda 2008

Unicef - beseda

Unicef - beseda

Unicef - beseda

Unicef - beseda

Unicef - beseda

Unicef - beseda


 


English version

4090912

Úvodná stránka