Týždeň dopravnej výchovy

V dňoch 6. až 10. októbra 2008 prebiehal v našej škole Týždeň dopravnej výchovy v spolupráci s Dopravným ihriskom na Harmincovej ulici v Bratislave. Zúčastnili sa ho všetky ročníky. Výučba bola rozdelená do dvoch blokov, v prvej časti deťom pán Klimič, inštruktor Detského dopravného ihriska, vysvetlil podstatu správneho správania sa účastníkov cestnej premávky, chodcov - a najmä detí - tak, aby dokázali svojím správaním sa na ceste predchádzať kolíznym situáciam, pri ktorých častokrát prichádza k ohrozeniu ich života. V druhej časti výučby si mohli sami na križovatkách a cestách dopravného ihriska vyskúšať správnu jazdu na bicykli alebo kolobežke.
Pánovi Klimičovi za jeho ochotu a kvalitné prednášky ďakujeme a tešíme sa na návštevu Dopravného ihriska na Harmincovej ulici v aj budúcom školskom roku.


 

Týždeň dopravnej výchovy

Týždeň dopravnej výchovy

Týždeň dopravnej výchovy

Týždeň dopravnej výchovy

Týždeň dopravnej výchovy

Týždeň dopravnej výchovy

Týždeň dopravnej výchovy

Týždeň dopravnej výchovy

Týždeň dopravnej výchovy


 
 

 
Položky 1-4 z 7


English version

4090931

Úvodná stránka