Prechod na navigáciu Hlavné menu

Lesná pedagogika

Úžitkové učenie o lese a jeho obyvateľoch
Lesná pedagogika je zameraná na spoznávanie prírody, života lesa a objavovanie prírodných zákonitostí prostredníctvom hier a zážitkov. Zábavnou formou a zmyslovým prežívaním prírodných javov si doplňujeme vedomosti o životnom prostredí.
Zážitkové učenie o lese a jeho obyvateľoch realizujú lesní pedagógovia, ktorí sú vyškolení špeciálnym kurzom lesnej pedagogiky akreditovaným Ministerstvom školstva SR.
Lesná pedagogika je založená najmä na bezprostrednom kontakte ľudí s lesom. Zahŕňa rôzne aktivity, ktorých cieľom je formovať postoje verejnosti k lesu, životnému prostrediu.

Prečo práve lesná pedagogika sa vyučuje na našej škole?
- prehlbuje záujem detí o les
- podporuje význam lesa a jeho funkcie
- približuje prácu lesníkov
- zlepšuje vzťah človeka s prírodou a životným prostredím
- podporuje záujem o drevo ako o obnoviteľný zdroj

Cieľ našej školy
- vzbudiť záujem o les
- učiť sa zážitkovému učeniu
- pripomínať si úžas prírody
- odovzdávať vedomosti
- sprostredkovať hodnoty lesa
- motivácia zmeny správania
- získať priateľov lesa
- ochrana lesa, prírody a životného prostredia
- obnova prostredia školy / sadenie stromčekov/


 

Deň ZemeV rámci dlohodobého projektu Kniha a integrovaného vyučovania enviromentálnej výchovy, sme si uctili Deň Zeme už druhý rok vysadením stromčekov. V spolupráci s Lesmi SR štátny podnik, odštepný závod Šaštín, zstúpený p. Ing. Štefanom Bardunom - vedúcim LS Sološnica, p. Jarmilou Rybárovou a Martinou Ondrejkovou, si každá trieda zasadila po dva stromčeky, o ktoré sa bude teraz starať.
Sme radi, že sme aspoň malou troškou prispeli k obnove nášho okolia.
Ďakujeme nášmu partnerovi za spoluprácu.


 

22. apríl je každoročne slávený ako Deň Zeme. Našu Zem by sme si mali vážiť, starať sa o ňu a neničiť ju. Našich spolužiakov táto téma oslovila a tu vám ponúkame pár ankiet práve k téme Zem:

AKO POMÁHAŠ NAŠEJ ZEMI?
Ľubka: Sadím veľa stomčekov a kvietkov.
Helenka: Zbieram odpadky, keď ich vidím na zemi.
Martuška: Triedim odpad a keď som na túre, zbieram odpadky.Soňa: Neodhadzujem
smeti na zem.

AKO ŠKODÍŠ NAŠEJ ZEMI?
Silvo : Že jazdím autom.
Leo: Že zapnem všetky elektrárne.
Gabika: Že netriedim odpad.
Libuška: Že púšťam veľa vody.

AKÚ SCHOPNOSŤ BY MOHLA MAŤ NAŠA ZEM?
Marianka: Aby mohla vyrábať veľa kvetov.
Miška: Vedieť sa zbavovať nečistôt.
Martuška: Aby sa dokázala očisťovať od špiny.
Nikolka: Aby dokázala vidieť a rozprávať.
Vilko: Žeby všetkých, ktorí ju znečisťujú zavrela do väzenia.
Paulínka: Aby vedela rozprávať.
Samko: Aby tých, ktorý jej ubližujú potrestala.
Paulínka: Aby sa dokázala umývať od smetí.
Maťko: Aby sa sama dokázala čistiť.
Jurko: Aby sa dokázala sama rozmnožovať.
Silvo: Aby dokázala meniť tvar.

POĎAKOVANIE

Ďakujeme všetkým prvákom, ktorí si uctili našu matičku Zem tým, že upratali celý školský dvor, pozbierali papiere a odpadky. Pomohli aj pri skultúrnení pieskoviska.
Ďakujeme prváci za vašu ochotu a vytrvalosť!


 

Deň Zeme

Deň Zeme

Deň Zeme

Deň Zeme

Deň Zeme

Deň Zeme

Deň Zeme

Deň Zeme

Deň Zeme


 
 

 
Položky 1-4 z 6


English version

3812166

Úvodná stránka