Deň otvorených dverí

Deň otvorených dveríDňa 10.3. 2008 sa konal na škole Deň otvorených dverí pre riaditeľky MŠ mestskej časti Dúbravka. Po privítaní riaditeľkou SZŠ Harmónia sa p. riaditeľky oboznámili s priestormi školy. Zúčastnili sa na vyučovacích hodinách v jednotlivých triedach. Najviac sa zaujímali o nultý ročník, ktorý je aj ich práci najbližší. Po otvorenej hodine, na ktorej im naši nulťáci ukázali, ako si vytvoria novú vlastnú knihu, sa naši žiaci s p. riaditeľkami rozlúčili.


Spätná väzba, vymieňanie skúseností pri družných rozhovoroch, obohatili všetkých zúčastnených.
Riaditeľka SZŠ Ľ. Nerádová prijala pozvania na návštevu všetkých MŠ.

Na Dni otvorených dverí sa zúčastnili p. riaditeľky:
MŠ Bazovského
MŠ Cabanova
MŠ Damborského
MŠ Galbavého
MŠ Ožvoldíkova
MŠ Pekníkova
MŠ Pri kríži
MŠ Sekurisova
MŠ Švantnerova
MŠ Ušiakova


 

Deň otvorených dverí 2008

Deň otvorených dverí

Deň otvorených dverí

Deň otvorených dverí

Deň otvorených dverí

Deň otvorených dverí

Deň otvorených dverí

Deň otvorených dverí

Deň otvorených dverí


 
 
Deň otvorených dverí

Deň otvorených dverí


 


English version

4090909

Úvodná stránka