Vianočná besiedka 2007

Ako Kubko s Maťkom Vianoce hľadali20.12.2007 sa uskutočnila nami dlho očakávaná a chrípkami ohrozená Vianočná besiedka

,, Ako Maťko a Kubko Vianoce hľadali."

Dva týždne nácviku s výpadkami detí dal poriadne zabrať, ale výsledok stál za to a veľmi nás pedagógov i deti potešil. Besiedku uviedol deduško Večerníček s anjelom a potom sme už všetci vhupli do rozprávky O Maťkovi a Kubkovi. Vyše hodinový program,
ktorý bol na vysokej úrovni sa rodičom i hosťom veľmi páčil, čomu nasvedčovali gratulácie ako i pochvala, že sme latku nastavili veľmi vysoko.

Po záverečnej piesni p. riaditeľka pozvala všetkých na slávnostnú recepciu, ako i na riaditeľskú kapustnicu. Akcia sa vydarila a my už rozmýšľame, čím prekvapíme o rok.

V Harmónii s úsmevom

Tamarka a Ninka /0r./ pri nácviku besiedky:
Tamarka: Ninka povedala na Ježiška že Ježišo.
Ninka: No a? Veď aj ja sa volám Nina a ty Tamara!

Filipko /0.r./:
A mne Ježiško prinesie mikrofón a zosilovač a potom sa tu takto postavím a budem
hlásiť aké je počasie.

Jurino/3.r./pri rozbaľovaní darčekov:
Riaditeľka školy deťom
: Jeden veľký darček k vám príde ešte v januári.
Jurino: Ja viem asi aký.
Riaditeľka: Tak skús povedať, možno uhádneš.
Jurino: Mariankino bábätko./p. vychovávateľka/
Riaditeľka: Juri a ty si myslíš, že Marianka vám dá bábätko do herne na hranie?
Jurko sklamane: No, tak asi nie. 

Vianočná besiedka 2007

Ako Kubko s Maťkom Vianoce hľadali

Ako Kubko s Maťkom Vianoce hľadali

Ako Kubho s Maťkom Vianoce hľadali

Ako Kubho s Maťkom Vianoce hľadali

Ako Kubko s Maťkom Vianoce hľadali

Ako Kubko s Maťkom Vianoce hľadali

Ako Kubko s Maťkom Vianoce hľadali

Ako Kubko s Maťkom Vianoce hľadali


 
 
Ako Kubko s Maťkom Vianoce hľadali

Ako Kubko s Maťkom Vianoce hľadali

Ako Kubko s Maťkom Vianoce hľadali

Ako Kubko s Maťkom Vianoce hľadali

Ako Kubko s Maťkom Vianoce hľadali

Ako Kubko s Maťkom Vianoce hľadali

Ako Kubko s Maťkom Vianoce hľadali

Ako Kubko s Maťkom Vianoce hľadali


 
 
Ako Kubko s Maťkom Vianoce hľadali

Ako Kubko s Maťkom Vianoce hľadali

Ako Kubko s Maťkom Vianoce hľadali

Ako Kubko s Maťkom Vianoce hľadali

Ako Kubko s Maťkom Vianoce hľadali

Ako Kubko s Maťkom Vianoce hľadali

Ako Kubko s Maťkom Vianoce hľadali

Ako Kubko s Maťkom Vianoce hľadali


 
 
Ako Kubko s Maťkom Vianoce hľadali

Ako Kubko s Maťkom Vianoce hľadali

Ako Kubko s Maťkom Vianoce hľadali

Ako Kubko s Maťkom Vianoce hľadali

Ako Kubko s Maťkom Vianoce hľadali

Ako Kubko s Maťkom Vianoce hľadali

Ako Kubko s Maťkom Vianoce hľadali

Ako Kubko s Maťkom Vianoce hľadali


 
 
Ako Kubko s Maťkom Vianoce hľadali

Ako Kubko s Maťkom Vianoce hľadali

Ako Kubko s Maťkom Vianoce hľadali

Ako Kubko s Maťkom Vianoce hľadali

Ako Kubko s Maťkom Vianoce hľadali

Ako Kubko s Maťkom Vianoce hľadali

Ako Kubko s Maťkom Vianoce hľadali

Ako Kubko s Maťkom Vianoce hľadali


 
 
Ako Kubko s Maťkom Vianoce hľadali

Ako Kubko s Maťkom Vianoce hľadali

Ako Kubko s Maťkom Vianoce hľadali

Ako Kubko s Maťkom Vianoce hľadali

Ako Kubko s Maťkom Vianoce hľadali

Ako Kubko s Maťkom Vianoce hľadali

Ako Kubko s Maťkom Vianoce hľadali

Ako Kubko s Maťkom Vianoce hľadali


 
 
Ako Kubko s Maťkom Vianoce hľadali

Ako Kubko s Maťkom Vianoce hľadali


 


English version

4102586

Úvodná stránka