Dental alarm

dental alarm

Ďalšou z akcií , ktorú sa nám podarilo za pomoci rodičov p. Dupkaničovej a p. Majera zorganizovať, bola prednáška absolventov Lekárskej fakulty UK o dentálnej hygiene. Po prednáške a názorných ukážkach sa deti učili správnemu čisteniu zúbkov. Najvväčšiu radosť mali z veľkého chrupu a kefky.
Každý si mohol vyskúšať ako sa taký veľký chrup čistí.

Dúfame, že aj táto akcia priniesla svoj efekt.


v Harmónii s úsmevom

Leo /0.r./ na akcii Dental alarm: " Okrem normálnej kefky mám aj túto svoju motorovú."


 

Dental alarm

Dental alarm

Dental alarm

Dental alarm

Dental alarm

Dental alarm

Dental alarm

Dental alarm

Dental alarm


 
 
Dental alarm

Dental alarm

Dental alarm

Dental alarm

Dental alarm

Dental alarm

Dental alarm

Dental alarm


 
 
Dental alarm

Dental alarm


 


English version

4102519

Úvodná stránka