Športový deň - cvičenia v prírode

Športový deňŠportový deň očami našich detí

Škola Harmónia v prírode.
Ráno sme prišli do školy a zo školy sme sa presunuli na železničnú trať.Tam sme prešli cez most a išli sme vľavo, kde to trochu smrdelo. Potom sme prešli cez les a boli sme na Železnej studienke. Tam sme desiatovali a hrali sme sa. Mali sme štyri stanovištia. Na nich sme zbierali nálepky a body. Potom sme sa hrali na ihrisku, kde bola taká kotva, na ktorej sme sa vozili.Chcel by som to ešte zažiť, ale chcel by som, aby sme tam boli dlhšie, lebo bolo dobre. A za to musím
poďakovať p. učiteľkám a Ľubke.,,Ďakujem!"
/Vilko, 3.r./


V pondelok sme boli zo školy na Železnej studničke. Tam aj späť sme išli pešo. Najprv sme sa nadiesiatovali v amfiteátri. Potom sme robili rôzne súťaže. V jednej sme rozprávali o kvetoch a stromoch. Vo štvrtej súťaži sme liezli na veľkú žrď a učili sa dať prvú pomoc. Dievčatá mali vyvrtnutú akože nohu a dve som prenášal ja so spolužiakom na spojených rukách.Mali sme spoznať aj dopravné značky. Zábava bola liezť do prudkého kopca. Mal som pekný deň.
/Dárius, 2.r./

v Harmónii s úsmevom

Ninka/0.r./: Vieš, ja som taká veľká turistka. My sme chodili s dedom po Tatrách od rána do večera a videli sme tam toho veľkého sviniaka.

Filipko/0.r./: Ja najradšej chodím ku babke na Záhorie, lebo je tam taký zábavný rozhlas, ktorý hlási pohreby. 

Športový deň

Športový deň

Športový deň

Športový deň

Športový deň

Športový deň

Športový deň

Športový deň

Športový deň


 
 
Športový deň

Športový deň

Športový deň

Športový deň

Športový deň

Športový deň

Športový deň

Športový deň


 
 
Športový deň

Športový deň

Športový deň

Športový deň

Športový deň

Športový deň


 


English version

4102558

Úvodná stránka