Škola ako sponzor

Naďalej aj v tomto roku budeme pokračovať v charitatívnej činnosti, ktorá je taktiež jednou z dôležitých ambícií našej školy. Snaha pomôcť tým, ktorí to potrebujú je zároveň dobrou praktickou školou života pre našich žiakov, ktorí sa aktívne do tejto činnosti zapájajú a rozvíjajú si emocionálnu inteligenciu v reálnej snahe vidieť okrem seba aj druhých. V minulosti sme zorganizovali tieto charitatívne akcie:
2006 - Dom dôchodcov v Stupave, zbierka posteľného prádla, uterákov a osušiek
2006 - M. Máčiková, zbierka na invalidný vozík
2007 - Tanečný klub Danubia v Dúbravke, finančný príspevok na chod organizácie

ZOO Bratislava



 


English version

4090899

Úvodná stránka