Prijímačky na 8.roč. gymnáziá

Prijímacie skúšky - termíny

Prijímacie skúšky pre školský rok 2015/2016 na osemročné gymnáziá sa budú konať v nasledujúcich termínoch:


a) príhlášky na osemročné gymnázia sa posielajú v termíne od 4.4. - 8.4.2016
 

 

b) prijímacie skúšky na osemročné gymnáziá sa konajú 9.mája 2016 a 12.mája 2016 
 


 


English version

4102546

Úvodná stránka