Prechod na navigáciu Hlavné menu

Pravidlá školy

školaŽiaci a ich rodičia si školu vyberajú slobodne. Dieťa, ktoré chceme prijať, absolvuje tzv. adaptačný deň, počas ktorého má možnosť vcítiť sa do atmosféry a života na našej škole.

Deti s poruchami správania a deti s ťažkými poruchami učenia neprijímame.

Rodičia sú neodmysliteľnou súčasťou našej školy. Majú kedykoľvek možnosť zúčastniť sa na vyučovaní. S radosťou uvítame, ak sa akoukoľvek formou spolupráce, či už ako pomocní lektori, dobrovoľníci na školských podujatiach alebo inak zapoja do výchovno-vzdelávacieho procesu.

V triede je najviac šestnásť detí, čo umožňuje individuálny prístup ku každému žiakovi.

V škole nezvoní, deti sa učia v tzv. blokoch. Ich dĺžku si určuje učiteľ na základe náročnosti preberanej témy alebo projektu.

Deti dodržiavajú pitný režim aj počas vyučovania. Majú možnosť kedykoľvek podľa potreby použiť toaletu alebo využiť oddychový kútik, ktorý sa nachádza v každej triede.

Vychádzame v ústrety aj deťom so špeciálnymi diétnymi požiadavkami a dbáme na to, aby ich počas dňa v neprítomnosti rodičov dôsledne dodržiavali.

Usporiadanie školy je netradičné a domácke s dôrazom na estetiku prostredia.

Spolupracujeme aj s inými školami, čo nás rozvíja a obohacuje o nové skúsenosti.

Organizujeme Dni otvorených dverí pre riaditeľov materských škôl, ktorí doporučujú deti do
0. ročníka našej školy.

Organizujeme príležitostné akcie: besiedky, výlety, výstavy, športové a umelecké podujatia, večierky, oslavy učenia.
 


English version

3814198

Úvodná stránka