Prechod na navigáciu Hlavné menu

Ambícia školy

školaVo výchovno-vzdelávacom procese kladieme dôraz na netradičné vyučovacie metódy a prvky efektívnych zahraničných koncepcií.
Pri práci využívame projekty, skupinové vyučovanie, prezentácie, individuálnu prácu, rôzne tematické okruhy. Inšpiráciu čerpáme
z pobytov  v zahraničí, odbornej literatúry a z konzultácií  s odborník-
mi v danej oblasti na seminároch, ktorých sa naši učitelia pravidelne zúčastňujú.

Snažíme sa rozvíjať komunikáciu žiaka a učiteľa rozmanitými spôsobmi kreativity, spolupráce, riešenia problémov, zodpovednosťou, rozvojom zdravého sebavedomia a empatie.

Rozvíjame emocionálnu inteligenciu detí, ktorá je založená na schopnosti nebáť sa prejaviť svoje pocity a city, svoju slabosť, na schopnosti vidieť okrem seba aj druhých.

Dôverujeme deťom a snažíme sa, aby aj oni dôverovali nám. Kladieme dôraz na vnútorné pohodlie dieťaťa, rešpektujeme jeho osobnosť. Vyzdvihujeme jeho kladné vlastnosti pred ostatnými žiakmi, oceňujeme snahu a vôľu dieťaťa a podporujeme ho v sebazdokonaľovaní sa.

Učíme deti rozlišovať smiech a posmech, rozvíjame jeho zdravé sebavedomie.

Učíme deti nebáť sa robiť chyby, otvorene sa vyjadrovať, argumentovať, diskutovať, no zároveň tolerovať svoje okolie.


 

Ambície školy - vyučovanie jazykov

vyučovanie jazykov

vyučovanie jazykov

vyučovanie jazykov

vyučovanie jazykov

vyučovanie jazykov

vyučovanie jazykov


 


English version

3812192

Úvodná stránka