Prechod na navigáciu Hlavné menu

História školy

Súkromná základná škola Harmónia bola zaradená do siete škôl 2.februára 2004 a oficiálne začala pôsobiť 3. septembra 2004.

Projekt školy bol vypracovaný na základe Integrovaného tematického vyučovania.
Škola sa do povedomia verejnosti dostáva na základe odporúčania spokojných rodičov a ich detí.


V súčasnosti v škole pôsobí 14 kvalifikovaných pedagogických pracovníkov vrátane vychovávateľov, ktorí sa žiakom venujú v popoludňajších hodinách v rámci školského klubu.

Škola v rámci Poradne psychológa úzko spolupracuje s detským klinickým psychológom, ktorý dôverne pozná atmosféru a zameranie školy a je rodičom a žiakom po vzájomnom dohovore k dispozícii. 

 


 


English version

3812224

Úvodná stránka