Partneri

SZŠ Harmónia so zámerom výmeny skúseností a neustáleho rozširovania si akademického obzoru spolupracuje aj s inými vzdelávacími inštitúciami, ku ktorým patria:

Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave

Súkromná základná škola Fantázia v Banskej Bystrici

Lesy SRLesy SR š.p. Odštepný závod Šaštín 

irvs          Inštitút rozvoja vedomostnej spoločnosti,                                                                     Ing. Miloš Moravčík - riaditeľ

logoÚnia materských centier-Union of Mother Centres
                                              Baštová 5, 811 03 Bratislava 
KŠP Žralok
Klub športového potápania ŽRALOK, Karloveská 64 - Iuventa, 842 58 Bratislava 

 
 
 


 


English version

4102592

Úvodná stránka